Μια καρδιά μέσα στην καρδιά μου

Orion Nebula Heart.jpg

♫ ♪ Astronauts etc. - Sidewiped

Από όλες τις καρδιές που δημοσιεύσαμε στο Follow your Heart Project, ίσως αυτή είναι η αγαπημένη μου. Θα 'ναι που έχει να κάνει με αστερισμούς και αστρική σκόνη και άλλη τέτοια συμπαντική γοητεία. Πολλές εκατοντάδες έτη φωτός μακριά, ο αστερισμός της Orion Nebula , δουλεύει πριν από εμάς για μας. Αυτά είναι δα.

Γίνετε δημιουργικοί και στείλτε την δική σας καρδιά, στο Follow your Heart Project! :)  ❤