Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική

Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 1

♫ ♪  Fleet Foxes - Ragged Wood

Tο να αιχμαλωτίζεις όλη αυτή την ομορφιά ( όπως η Kristina από το Poppi Photography) και να μπορείς να ανατρέχεις σε αυτήν κάθε λίγο και λιγάκι (για μένα μιλάω τώρα), μπορεί πολύ εύκολα να σου δημιουργήσει ένα ζεστά, διαπεραστικά ρεύματα ευφορίας. Το σημερινό ονειρικό ταξίδι λαμβάνει χώρα στο Redwood National Park και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ευχαριστήσετε το ψηλότερο είδος δέντρων (πάνω από 100m), τα coast redwoods, γι'αυτήν την εμπειρία.

Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 2
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 3
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 4
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 5
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 6
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 7
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 8

(όλες οι φωτογραφίες είναι από την Kristina Wunsch)

Comment

Déspina Kortesidou

Déspina Kortesidou was born with the April flowers sometime in the '90s in the sunny peninsula of Greece. She is a graduating master student of neuroscience & metabolism, and a born adventurer.

(3rd person statements sound so official, love it)

She founded In Whirl of Inspiration, back in 2011 when she was (just) a biology student, in the island of Crete. In Whirl of Inspiration started as a creative and writing outlet for when studying molecules, became too monotonous. Recently, she started writing a children book and a not-so-children's book about the civil war in Greece. She has a soft spot for cheese, elder people, and (her own) jokes, but can't tell any as she ruins them by laughing too early. She enjoys sharing advice for eating healthier, or inspiring people to cover themshelves with plants, color and confetti.

Feel free to email her at hello@inwhirlofinspiration.com, or find her on Instagram and Twitter. (breaking the 3rd person narration to thank you properly)

Thank you so much for reading!