Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική

Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 1

♫ ♪  Fleet Foxes - Ragged Wood

Tο να αιχμαλωτίζεις όλη αυτή την ομορφιά ( όπως η Kristina από το Poppi Photography) και να μπορείς να ανατρέχεις σε αυτήν κάθε λίγο και λιγάκι (για μένα μιλάω τώρα), μπορεί πολύ εύκολα να σου δημιουργήσει ένα ζεστά, διαπεραστικά ρεύματα ευφορίας. Το σημερινό ονειρικό ταξίδι λαμβάνει χώρα στο Redwood National Park και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ευχαριστήσετε το ψηλότερο είδος δέντρων (πάνω από 100m), τα coast redwoods, γι'αυτήν την εμπειρία.

Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 2
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 3
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 4
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 5
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 6
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 7
Το εθνικό πάρκο του Redwood στην Αμερική 8

(όλες οι φωτογραφίες είναι από την Kristina Wunsch)