Χρειάζομαι διακοπές... από τον εαυτό μου

Χρειάζομαι διακοπές... από τον εαυτό μου

Καμιά φορά σκέφτομαι πως χρειάζομαι διακοπές. Όχι τόσο να πάω διακοπές, αλλά ότι χρειάζομαι διακοπές από τον εαυτό μου. Διακοπές από τις σκέψεις μου, τις υποχρεώσεις μου, την ίδια μου την ζωή, ας μου πει αν με καταλαβαίνει κανείς.

Read More